Nieuws

De trends en ontwikkelingen in de recreatievastgoedmarkt volgen elkaar in rap tempo op

Een duidelijk aantal te benoemen factoren hebben in de afgelopen jaren sterk bijgedragen aan de vraag naar recreatiewoningen:

  • groei van de bestedingen en het aantal overnachtingen in de recreatieve sector
  • de naoorlogse generatie zet overwaarde woonhuis om in besteedbaar vermogen
  • professionalisering van de branche
  • daling van de rente tot op de dag van vandaag
  • toename van het besteedbaar inkomen door twee-verdieners
  • de wens een plek voor ‘rust’ te creëren buiten alle drukte om zeker in het huidige Covid tijdperk
  • de recreatieve sector in Nederland heeft in de afgelopen tien jaar een stevige groei doorgemaakt in aantallen overnachtingen, met name de grotere parken
  • door de snelle toename van recreatiewoningen is de gemiddelde bezettingsgraad echter gedaald.

Recente trends en ontwikkelingen

vanaf 2017 en ook duidelijk in 2022 en 2023 is er een flinke groei van de markt voor verblijfsrecreatie geconstateerd .De parken welke een ‘beleving’ brengen hebben een streepje voor op de parken die zich specifiek op een doelgroep richten de huurders en kopers stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan recreatiewoningen, dit vertaalt zich in afwerkingsniveau en voorzieningen daarnaast stijgt de gemiddelde verkoopprijs naar ruim 180.000 en daalt de gemiddelde kavel grote naar 400 m2 wat betreft het voorzieningenaanbod is de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen een belangrijk criterium stijgt de vraag sterk naar luxe/ comfortabele en bijzondere recreatiewoningen met alle bijbehorende voorzieningen naast eigen gebruik wordt de recreatiewoning steeds vaker aangewend als rendementsobject veel parken met recreatiewoningen zijn aan het verouderen recreatiewoningen in verouderde parken worden in toenemende mate verhuurd voor tijdelijke huisvesting van Buitenlandse arbeidskrachten · banken zijn terughoudend met de financiering van recreatiewoning voor particulieren gezinnen met een leeftijd tussen 20 en 40 jaar vinden de nabijheid van toeristische attracties (45%), dagelijkse voorzieningen (80%) en het strand (80%) belangrijk personen ouder dan 60 jaar hebben een zeer grote voorkeur voor een bosrijke omgeving de belangrijkste omgevingskenmerken zijn bos, strand en/of open water de woning ligt bij voorkeur op een niet al te grote reisafstand van de hoofdwoning kansrijke plekken voor de toekomst zijn dan ook bos en/ of waterrijke regio’s in de nabijheid van sterk verstedelijkte gebieden de recreatiewoning wordt steeds meer een beleggingsobject waar ook nog plezier aan beleefd wordt. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker niet iedere organisatie is daarmee bezig

Uitgelicht aanbod

Onze pareltjes in beeld

Bekijk ons volledige aanbod